ขายึดแผงวงจร PCB บนราง DIN

สำหรับยึดแผงวงจร PCB บนราง DIN สะดวกในการประกอบตู้ควบคุม ที่ต้องมีการใช้แผงวงจร PCB ร่วมด้วย สะดวก ติดตั้งง่ายกว่าการเจาะยึดด้วยขาเสารองแผ่นแบบเดิม

 

 

 

 

 

 

สงวนสิทธิ์โดย www.99automation.com