42BYG250-48
4.4 kg.cm 1.2A

57BYG250-76
14.8 kg.cm 3A
57BYG250-112
25 kg.cm 3A
ราคา 1000 บาท
ราคา 2,000 บาท
ราคา 2,500 บาท

 


86BYG250-98
75 kg.cm 4A

86BYG250-150
120 kg.cm 4.4A

110BYG350-220 (3 Phase Stepper)
220 kg.cm 5A
ราคา 4,500 บาท
ราคา 6,500 บาท
ราคา 22,000 บาท

 


X570M1

X572
9-30 VDC,3A Max.
12-48 VDC,5 A Max.
ราคา 1,500 บาท
ราคา 2,000 บาท

 


X860H

3M2060H (3 Phase Driver)
24-80 VDC,20-60 VAC,7.2 A Max.
80-220 VAC,5.6 A Max
ราคา 3,500 บาท
ราคา 20,000 บาท

 

 

 

 

สงวนสิทธิ์โดย www.99automation.com