เซอร์โว สเต็ปเปอร์มอเตอร์ เป็น สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบ Closed Loop Control มีความแม่นยำ ไม่มีการ lost step จำหน่ายพร้อม Driver

 


LC42H249
4.8 kg.cm 1.2A

LC57H380
20 kg.cm 3.5A
ราคา 4,000 บาท
ราคา 5,500 บาท

 


LC57H2100
30 kg.cm 4A

LC86H298
65 kg.cm 6A
ราคา 6.500 บาท
ราคา 11,000 บาท

 


LC86H2160
120 kg.cm 7.5A


LC110H3219
200 kg.cm 6.9A

ราคา 12,500 บาท
ราคา 50,000 บาท

 

 


 

 

 

 

สงวนสิทธิ์โดย www.99automation.com