1 พอร์ตลม / 6 สาย 5 A

1 พอร์ตลม / 12 สาย 5 A

1 พอร์ตลม / 24 สาย 5 A
|
ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน


2 พอร์ตลม เกลียว 1/8

2 พอร์ตลม เกลียว 1/8

4 พอร์ตลม เกลียว 1/8


6 พอร์ตลม เกลียว 1/8

8 พอร์ตลม เกลียว 1/8

12 พอร์ตลม เกลียว 1/8


****หากต้องการจำนวนพอร์ต และ จำนวนสายไฟของสลิปริง มากเกินกว่าที่แสดง กรุณาติดต่อสอบถามทางร้าน****


 

 

 

สงวนสิทธิ์โดย www.99automation.com