รุ่น
ราคา (บาท)
ขนาดมิติ
VB-100-220V
2,500
VB-140-220V
3,500
VB-160-220V
4,500
VB-190-220V
5,500

ชุดควบคุมการสั่ง (Vibrator Controller)


DVC20-S (Digital)

AVC20-S (Anolog)
ราคา 3,000 บาท
ราคา 1,500 บาท

 

เครื่องฟีด ป้อน น๊อต&สกูร (Bolt&Nut Feeder Vibrator)
สินค้าผลิตตามความต้องการใช้งาน


 

 

 

 

สงวนสิทธิ์โดย www.99automation.com