ตัวควบคุม CW01

 

 

เป็นตัวควบคุมสำหรับแกนเดียว ความแม่นยำสูง้ ยืดหยุ่นต่อการใช้งานด้วยชุดคำสั่งสำหรับทำ program 15 คำสั่ง สามารถประยุตก์การทำงานร่วมกับ PLC ในการควบคุมที่ซับซ้อน ประยุกต์ใช้งานกับเครื่องจักร และระบบควบคุมอัตโนมัตติได้หลากหลายรูปแบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ควบคุม AC Servo Motor / Stepper Motor
 • ทำโปรแกรมการควบคุมการเคลื่อนที่ได้ ด้วยชุดคำสั่ง 15 คำสั่ง
 • หน้าจอเป็นภาษาจีน
 • ความถี่สูงสุด 40 kHz
 • ความละเอียดของความถี่ 1 kHz
 • ทำโปรแกรมได้ 99 steps
 • 4 inputs / 3 outputs
 • Displacement rang : -7999999 - +7999999
 • มี Mode การใช้งาน Automatic , Manual , Program Editing และ Parameter Editing
 • Back to Zero : ฟังชั่นสำหรับกลับตำแหน่ง zero
 • 2 interrupts inputs
 • 220 VAC Power Supply

จำหน่ายพร้อมคู่มือ และตัวอย่างการใช้งานภาษาไทย

การต่อใช้งานตัวควบคุม