ตัวควบคุมตำแหน่ง CL01Aเป็นตัวควบคุมแกนเดียว ความแม่นยำสูง ขนาดกระทัดรัด สามารถทำโปรแกรมการเคลื่อนที่ได้ ด้วยชุดคำสั่ง 16 คำสั่ง สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ PLC สำหรับระบบที่มีความซับซ้อน สามารถประยุกต์ใช้งานในเครื่องจักร และระบบอัตโนมัตติได้หลายรูปแบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ตัวควบคุมสำหรับ 1 แกน
 • ควบคุม AC Servo Motor/Stepper Motor
 • สามารถทำโปรแกรมได้ ด้วยชุดคำสั่ง 16 คำสั่ง
 • สามารถทำโปรแกรมได้ 99 steps
 • ความถี่สูงสุด 40 kHz
 • ความละเอียดของความถี่ 1 Hz
 • 4 inputs/2 outputs
 • Displacement Range : -9999999 - +9999999
 • มี Back To Zero ฟังชั่นก์สำหรับกลับตำแหน่ง zero
 • สามารถต่อปุ่ม Start , Stop , Zero จากภายนอกได้
 • Power Supply : 12-24 VDC

จำหน่ายพร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย

การต่อใช้งานตัวควบคุม