ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน


CL-01B เป็น Motion Controller ขนาดเล็กกระทัดรัด โดยมีขนาดบอร์ด 60x50 มม. และขนาดของจอเพียง 79x42 มม. ย่อความสามารถมาจากรุ่น CL-01A

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ควบคุม stepper motor/servo motor 1 ตัว หรือหลายตัวแบบทำงานไม่พร้อมกัน
 • สามารถทำโปรแกรมควบคุมได้ มีชุดคำสั่งให้ใช้งาน 10 คำสั่ง
 • ความถี่ output สูงสุด 25 kHz
 • 4 Inputs/ 1 Output
 • ระยะการเคลื่อนที่ -99999-+99999 steps
 • Mode ในการใช้งาน Automatic/Manual/Programming/Parameters Setting
 • สามารถตั้ง Lifting Speed Curve ได้
 • แสดงผล digital display 6 หลัก
 • Auto run function : ทำโปรแกรมโดยปุ่มกดหน้า panel รวมั้งการ start/stop โปรแกรม
 • Manual operation function : สามารถตั้งตำแหน่งการ manual jog และ manual speed
 • Parameter Setting function : ตั้ง Off Frequency/Acceleration&Deceleration curve/Manual length/Manual speed
 • Programming : รองรับการโปรแกรม 50 บรรทัด
 • Power Supply : 12-24 VDC