ข้อต่อจ่ายไฟแบบหมุน (Rotary Slip Ring) สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายหลาก ในระบบ automation


2 สาย 10A

3 สาย 15A

3 สาย 30A
ราคา 2,000 บาท
ราคา 2,500 บาท
ราคา 3,500 บาท

 


4 สาย 10A

6 สาย 2A

6 สาย 10A
ราคา 2,500 บาท
ราคา 1,500 บาท
ราคา 4,000 บาท

 


8 สาย 5A

8 สาย 10A

12 สาย 5A
ราคา 3,500 บาท
ราคา 4,500 บาท
ราคา 5,000 บาท

 

การติดตั้งใช้งาน

 

 

 

 

 

สงวนสิทธิ์โดย www.99automation.com